Stichting vrienden Bonifatiuskerk

Rijswijk 


De Stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk werft donateurs die met een
jaarlijkse, kwartaal of maandelijkse bijdrage actief steun willen verlenen aan het
verfraaien van de H. Bonifatiuskerk.

Draagt u de Bonifatiuskerk ook een warm hart toe?

Wordt dan donateur van de Stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk en stuur een e-mail naar:  secretaris@vriendenbonifatiuskerk.nl

of stuur een brief naar:

Stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk
Van Vredenburchweg 67
2282 SE RIJSWIJK

onder vermelding van uw naam, adres, postcode, woonplaats en het
bedrag dat u wenst te doneren.

Uiteraard kunt u ook zelf uw bank machtigen een reguliere afschrijving te laten plaatsvinden. Dat kan via de Rabo bank op rekeningnummer NL 69 RABO 0113 6883 42 dan wel via de ING op rekeningnummer NL 74 INGB 0007 9427 94.

Voor deelname is geen minimumbedrag vastgesteld. Iedereen en elk
bedrag is welkom.

Over de voortgang van onze projecten ontvangt u een nieuwsbrief.