Stichting vrienden Bonifatiuskerk

Rijswijk 


 ANBI

De naam van de instelling
Stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk

Het RSIN of fiscaal nummer
8160.70.143

Het post- of bezoekadres van de instelling
Van Vredenburchweg 67, 2282 SE RIJSWIJK

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
‘De stichting heeft tot doel de instandhouding van het kerkelijk en/of cultureel historisch erfgoed in Nederland in het algemeen en in het bijzonder de instandhouding en zorg voor het kerkgebouw met de bijbehorende pastorie en kerkhof van de Bonifatiuskerk te Rijswijk Zuid-Holland.’ (Artikel 2 van de statuten)

De Stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk heeft een ANBI status
De Stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk werft donateurs die met een
jaarlijkse, kwartaal of maandelijkse bijdrage actief steun verlenen aan het
verfraaien van de H. Bonifatiuskerk. Ook verkrijgt de Stichting inkomsten via subsidies, giften en donaties en erfstellingen.

Doordat de Stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk beschikt over een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), kan het gedoneerde geld voor 100% ingezet worden voor onze beoogde doelen.

Wat is een ANBI?
De Belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut, bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking of het onderwijs. ANBI-instellingen zijn bijvoorbeeld goede doelen of culturele organisaties.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?
Om aangewezen te worden als ANBI moet je, naast bijdragen aan algemeen nut, ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Belangrijk is dat de instelling in ieder geval geen winstoogmerk heeft. Ook moeten de instellingen bijvoorbeeld de contactgegevens, financiële gegevens, beleidsplan en huidige activiteiten openbaar beschikbaar maken. Zo is het voor iedereen mogelijk om inzage te hebben in het functioneren van een ANBI-instelling.

Functie van de bestuurders
Zie: Het Bestuur

Het beloningsbeleid
‘Aan bestuurders kan geen beloning, vacatie- of presentiegeld worden toegekend. Kosten die bestuurders maken, worden hun door de stichting vergoed.’(artikel 5, lid 2 van de statuten).

Documenten (downloads)
Balans per 31 december 2022
Balans per 31 december 2021

ANBI resultaat 2022-2021
ANBI resultaat 2021-2020

Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022

Begroting 2023
Beleidsplan 2023-2027