Stichting vrienden Bonifatiuskerk

Rijswijk 

 

Het bestuur

 M.J. Gerritsen (Marcel)
Voorzitter

P.M. Schott (Paul)
Secretaris
secretaris@vriendenbonifatiuskerk.nl

J.F.M.J. Scheffers (Hans)
Penningmeester

L.C.J.M. Wolf-Meijer (Lia)
Lid   

 C.W.M. van der Kooij (Chris)
Lid