Over onszelf

De Stichting "Vrienden van de Bonifatiuskerk" werft donateurs die met een
jaarlijkse of maandelijkse bijdrage actief steun willen verlenen aan het
verfraaien van het interieur van de H. Bonifatiuskerk.

Voor uw donatie is geen minimumbijdrage vastgesteld. Iedereen is vrij om
zelf de hoogte van het te doneren bedrag te bepalen . U kunt kiezen
voor een maandelijkse automatische afschrijving of om eenmaal per jaar
een acceptgiro te ontvangen. 

Kijk voor meer informatie bij de rubriek "Vriend worden".
Alleen uw donatie is als bewijs van belangstelling al van grote waarde.

Als u vindt dat de Bonifatiuskerk behouden moet blijven en u wilt daaraan een
bijdrage leveren, geef u dan ook op als "Vriend van de Bonifatiuskerk".  

 

 

Top