Initiatief

Initiatiefnemer van de stichting is de heer Theo Stokman. Diverse malen was hij voorzitter
van het parochiebestuur. Als geen ander weet hij hoe belangrijk een extra financieel
steuntje in de rug is om de kerk niet alleen goed te onderhouden, maar ook om iets extra te
kunnen doen. Hier heeft het parochiebestuur simpelweg de middelen niet voor. 

Afgesloten projecten

Angelustorentje

In 2000 is het vieringentorentje of angelustorentje gerepareerd. Het doorgeroeste ijzerwerk
werd vernieuwd en het kruis, dat er al jaren eerder was afgewaaid, werd gerestaureerd en
vernieuwd.

De Absisramensent) en rechts

 

De absisramen – geplaatst in 2008 - zijn een ontwerp van glazenier Diego Semprun Nicolas uit
Tubbergen, de vijfde telg uit deze beroemde glazeniersfamilie. De oorspronkelijk glas-in-
loodramen zijn vervaardigd door de grootvader van Diego, Joep Nicolas in 1910. Deze ramen
zijn in 1966 verwijderd in het kader van de drastische versobering van het kerkelijk interieur in
die periode. De ramen zijn vervaardigd in het glasatelier Flos in de Limburgse plaats Steijl.   
De afbeeldingen verbinden het Oude met het Nieuwe Testament. Ook ontstaat er een duidelijke
relatie met de twee grote zijramen in het transept van de kerk (links van het Maria-altaar en
boven het koororgel aan de rechterkant van de kerk). De twee linkerramen laten afbeeldingen
uit het Oude Testament zien: Abraham die tot geloof komt en de Transfiguratie die Jezus in de
traditie van het Oude Verbond zet (Jezus in gesprek met Mozes en de profeet Elia). Op het
middelste raam zien we oprijzend uit het tabernakel op het Hoog­altaar (Eucharistie): de
Verrijzenis van de Heer en de vrouwen die een engel aantreffen bij het lege graf: Pasen! 
De  twee afbeeldingen rechts tonen uit het Nieuwe Altijddurende Verbond: de
Emmaüsgangers die Christus herkennen in het breken van het brood, en de apostel
Thomas die tot geloof in de verrezen Heer komt.

 

Top