Contact

Stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk

Van Vredenburchweg 67
2282 SE Rijswijk

Antwoordnummer 10253
2280 WB Rijswijk

Bankrekening Rabobank 1136.88.342
ten name van Stichting Vrienden Bonifatiuskerk

E-mail info@vriendenbonifatiuskerk.nl
Telefoon: 070 - 399 24 16 (9.30 - 12.00 uur)

Top